Tajemník Jakub Svoboda na předvolebním mítinku DSSS

Jakub-svoboda_2 10. října 2012 Tajemník Dělnické mládeže Jakub Svoboda, kandidující do krajského zastupitelstva, vystoupil při sérii předvolebních mítinků Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v Brně. Občanům na Moravském náměstí objasnil některé body z programového dokumentu DSSS pro Jihomoravský kraj.

Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Jakub Svoboda, pracuji jako strojírenský dělník a na kandidátce za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti jsem na 12. místě. V mém výstupu vám chci svými slovy přiblížit několik programových priorit z našeho programu pro Jihomoravský kraj.

Jednou z našich programových priorit je podpora sportu v kraji. Dnes je sportovní vyžití pro mládež důležitější než kdykoliv v historii. V době, kdy se na nás z televize a internetu valí zpráva za zprávou o míře obezity našich dětí. O jejich nedostatečném pohybu, špatné kondici a lenosti. Porovnejte sami, jak trávili děti volný čas ještě před pár desítkami let a jak ho tráví dnes. Na druhou stranu sportovní kluby, kroužky a tělovýchovné jednoty jsou bohužel stále nedostupnější. Z jedné strany je to způsobeno jejich neatraktivitou, což se dotýká třeba tělovýchovné jednoty Sokol a z druhé strany nedostatkem finančních prostředků dnešních rodin - rok od roku aktuálnější problém.

Naším cílem není z každého dítěte udělat vrcholového sportovce. Chceme pouze zdravou společnost, kde nebude převládat lenost nad pohybem. Základ ke zdraví si budujeme již od dětství, proto není možné zanedbávat tělesnou výchovu, jak se tomu děje dnes na mnoha školách. Je také potřeba dotovat sportovní kluby a sporty, o které je zájem, namísto rozhazování peněz daňových poplatníků na kupování čistých jehel pro narkomany a podobné nesmysly.

Jen pro zajímavost: V letošním roce bylo v Brně rozdáno narkomanům 89 tisíc injekčních setů. Jeden injekční set stojí 10 až 15 korun, z čehož vyplývá, že jen za tyto stříkačky pro drogově závislé se zde ročně utratí 890 tisíc až milion 300 tisíc korun.

Dalším důležitým programovým bodem Dělnické strany sociální spravedlnosti je zabránění privatizace nemocnic.Pro naši stranu je privatizace důležitých podniků, plynáren, vodáren, ale stejně tak nemocnic neakceptovatelná.  Firem zajišťujících vodu, plyn, energii či teplo proto, protože z nich má stát obrovské příjmy, díky kterým nemusí ždímat vlastní občany na daních. Navíc jsou to strategicky důležité podniky a sítě a proto je nepřijatelné, aby byly ve vlastnictví cizích mocností či investorů. A konečně nemocnic a jiných zdravotnických středisek proto, protože nesouhlasíme s kšeftováním se zdravím. Myslíme si, že v 21. století a se všemi moderními technologiemi není potřeba rozlišovat mezi chudým a bohatým pacientem, namísto toho je důležitý funkční systém zdravotního a sociálního pojištění a správné přerozdělování financí.

Pokud bychom se dostali do zastupitelstva kraje, zcela určitě se zasadíme o navrácení nemocnic do vlastnictví krajů. Každý běžně pracující občan ročně přispěje 13,5 procenty ze svého platu do zdravotního systému. Spočítejte si, kolik z toho se vám vrátí. Není pak zvláštní, že po vás ministerstvo zdravotnictví chce stále větší poplatky?!

Jihomoravský kraj také podle našeho názoru  nehospodaří vůbec transparentně. Veřejné zakázky jsou bohužel často terčem podvodů a manipulací. To se pak projevuje zejména na ceně a někdy i na kvalitě výsledné práce. Důkazem je třeba to, že máme nejdražší dálnice v Evropě. Jak je to možné? Jak tohle může vláda dopustit? Vždyť právě tyto zakázky se platí z našich daní, je to tedy okrádání každého z nás. Jsme toho názoru, že zločinec, který okrade 10 milionů lidí, by měl být tvrdě trestán. Jsme pro vysoké tresty pro korupčníky a zprůhledníme veřejné zakázky. V době internetu není nic snazšího než umístit veřejnou zakázku na web ministerstva a nechat ji a její průběh veřejně k nahlédnutí každému zájemci. To je ten nejjednodušší a nejlevnější kontrolní systém. Možná se pak po vzoru Jihomoravského kraje přidají i ty ostatní.

Školství je rovněž neopominutelnou součástí našich priorit. Dnes se říká, že kdo nemá maturitu, nemá nic. Školy jsou plné vysokoškoláků, kteří jsou však často nepraktičtí a na život se dívají skrze čísla a tabulky. Navíc, a to si řekněme upřímně, často za život nedají společnosti to, co jí dá jeden dělník ve výrobě. Teď mám samozřejmě na mysli studenty filosofických a humanitních oborů nebo třeba odborníky na komiksy, ano, i takoví jsou vystudovaní! Kanceláře sou jich plné a na stavbách místo našich potomků pracují Ukrajinci a Vietnamci. Myslíte si, že je to tak správně? Snad každý dnes chce, aby jeho dítě šlo na vysokou školu, ale proč? Není to kvůli tomu, aby něco vědělo, ale jedná se zde pouze o výši jeho platu. To je základní problém. My chceme, aby na našich stavbách pracovali naši lidé a zároveň  byli dobře zaplaceni. To, že člověk pracuje rukama, buduje nám obydlí, tratě a silnice, přece neznamená, že musí mít minimální mzdu nebo s ním musí být zacházeno jako s otrokem.

Jsme si vědomi, že je potřeba studovaných chytrých lidí k řízení, výzkumu atp. Na druhou stranu víme, že takoví lidé jsou bez těch, co jim jejich sny a plány splní, nic, tak jako naopak. I proto chceme podporovat rozvoj učňovských oborů a jejich zatraktivnění, abychom nemuseli najímat levnou a často nekvalitní pracovní sílu z východu.

Budeme pracovat na posilování povědomí o naší moravské kultuře a historii. Nejen Praha má mnoho zajímavých památek a historii, o kterou je možno se podělit s turisty. Naše země je rozmanitá a od pohraničních oblastí až po střed naší republiky je místo od místa, kde se dá zastavit na pár chvil, shlédnout místní zvláštnosti, krásnou přírodu a prohlédnout sakrální i světské stavby z minulých století. Natož pokud turisté přijedou v době hodů, dožínek, poutí, ohňostrojů či různých soutěží.

Chceme propagovat náš kraj nejen proto, že jsme hrdí na to, kde vyrůstáme, na to, co vybudovali naši předci a co díky jejich vytrvalosti přečkalo staletí až do dnešních dnů, ale i z důvodů zvýšení příjmů z turistického ruchu a zvýšení povědomí o Moravě v celé Evropě a třeba i ve světě. Stejně jako v minulosti, i dnes se pořádají již tradiční akce jako Ignis Brunensis, což jsou přehlídky ohňostrojů od týmů z různých zemí, pravidelně konané na brněnské přehradě, které se těší vysoké oblibě a účasti návštěvníků. Ať už jde o krojované slavnosti nebo moderní představení, jižní Morava stejně tak jako Brno má co nabídnout.

Dělnická strana sociální spravedlnosti nemá, jak mnozí chybně soudí, v hledáčku pouze nepřizpůsobivé, jak je to prezentováno médii, ale je plnohodnotnou politickou stranou, která řeší všechna témata od ekonomických záležitostí státu, až po sociálně spravedlivou politiku vůči svým občanům.

Děkuji za pozornost a podporu ve volbách.

-red-