Chci vstoupit do Dělnické mládeže

Do Dělnické mládeže se může zapojit každý, komu je více než 15 let (a méně než 35 let). Musí vyplnit přihlášku (k vytištění ZDE) a poslat se svou fotografií (průkazovou! nikoliv podomácku vytištěnou) na adresu hnutí: Dělnická mládež, Ciolkovského 853, P.O.BOX 3, 161 00 Praha 6. Následně mu bude vystavena členská legitimace a společně s průvodním dopisem (manuálem) zaslána zpět na uvedenou adresu bydliště. Doba vyřízení členské legitimace se pohybuje v rozmezí 6 týdnů. Pokud se do této doby nevrátí zájemci o vstup jeho vyhotovená legitimace, je v jeho zájmu se o ni přihlásit na mailu svoboda[zavináč]delnickamladez.cz.

Členský příspěvek na činnost a výstavbu hnutí činí 300 Kč na rok, splátka může být i půlroční (150 Kč).  Platí se vždy na celý rok nebo půlrok, tj. období leden - prosinec daného roku, popř. leden - červen a červenec - prosinec. Obnos zašlete na bankovní účet sdružení:

2700 522 992 / 2010

Od členských příspěvků jsou osvobozeni lidé mladší 15 let, kteří si rovněž mohou podat přihlášku do DM. Stanou se kandidáty na členství a po dovršení nutné věkové hranice se stanou plnoprávnými členy.

Členství v DM je důsledně oddělené od základny DSSS, člen DM může být (ale i nemusí) členem jak Dělnické strany sociální spravedlnosti, tak i Dělnické mládeže. Je však třeba připomenout, že členství ve straně je podle zákona možné až od 18 let, kdežto u našeho sdružení od patnácti.

 

Brno2009

Místní organizace Dělnické mládeže

Mládežnické sdružení Dělnická mládež (DM) vytváří místní organizace v rámci obcí, a to ve všech místech, kde se sdruží 3 a více členů sdružení.

Předsednictvo Dělnické mládeže považuje vznik místních organizací našeho hnutí za jednu z hlavních priorit náborové kampaně. Pro potřeby našich členů a žadatelů o členství, kteří ve své obci chtějí založit místní organizaci a jsou minimálně tři, vystavujeme formulář pro zápis o takovém aktu, který je třeba po vyplnění zaslat na adresu sídla hnutí. Formulář „Zpráva o založení místní organizace DM“ je ke stažení ZDE.

Místní organizace volí prostým hlasováním, při většinovém systému předsedu, pokud je více než-li 5 členů místní organizace, pak se dále volí jednatel a pokladník.

V případě, že místní organizace DM klesne počtem svých členů pod 3 osoby, pak se automaticky rozpouští a zbylí členové jsou zařazení do jiné místní organizace, která je místně nejbližší.

Místní organizace nemají právní subjektivitu. Mohou pouze na základě písemného zmocnění předsednictva uskutečňovat tzv. konkrétní úkoly, jako např. organizovat kulturní akce, vzdělávací semináře, veřejná shromáždění s pronájmem sálu, nebo na volném prostranství, zvát na besedy přední osobnosti naší politické a kulturní scény, atd.

S případnými dotazy ohledně zakládání místních organizací se obraťte na náš oficiální e-mail: info[zavináč]delnickamladez.cz

Svitavy2010

 

Jak zaplatit členské příspěvky

1. Členské příspěvky je možné zaplatit bankovním převodem na účet sdružení 2700 522 992 / 2010, kdy je třeba uvést jako variabilní symbol svoje datum narození.

2. Druhou možností je zaplatit složenkou typu A, tady je třeba uvést:

Ve prospěch účtu: 2700 522 992, Kód banky: 2010

V. symbol: datum narození

Vyplnit adresu majitele účtu: Dělnická mládež, Ciolkovského 853, 161 00 Praha 6