Struktura DM

Předsednictvo Dělnické mládeže,
zvolené na V. sjezdu
10. srpna 2013 v Pardubicích

 

E-lamprecht-mala  Erik Lamprecht, předseda

Jan-kurec Jan Kuřec, místopředseda

Jakub-svoboda Jakub Svoboda, tajemník

Holek Jaromír Holek, člen předsednictva

Micanek Patrik Mičánek, člen předsednictva

 

Kontrolní komise Dělnické mládeže

 

Zdenek-vasicek Zdeněk Vašíček, předseda

Michal Kubinec, člen

Smírčí komise Dělnické mládeže

Tomas-novacek_2 Tomáš Nováček, předseda

Aleš Poustevník, člen

Monika Sonková, členka