Evropský kongres za účasti DM řekl ano Evropě, ne EU

100_1721 25. března 2014 Za zvuku bubnů byl o uplynulém víkendu pompézně zahájen v Kirchheimu v německé spolkové zemi Durynsko jednodenní kongres „Vize Evropa“ při účasti zástupců stran a hnutí z mnoha evropských zemí. Mezi takovýmu řečníky jako byl europoslanec Nick Griffin z British National Party nebo volební lídr NPD k letošním volbám Udo Voigt mohl také promluvit jako reprezentant Dělnické mládeže její předseda Erik Lamprecht.

Mezinárodní účast byla opravdu hojná. Z pozvaných organizací nakonec nemohli přijet pouze zástupci řeckého Zlatého úsvitu, kteří se potýkají se silnými represemi ve vlastní zemi a představitelé Pravého sektoru z Ukrajiny, kteří bohužel nedostali víza nutná pro pobyt v Německu. Naopak nechyběli představitelé národních stran ze Švédska, Dánska a Švýcarska, zástupci studentských hnutí v Itálii – Blocco Studentesco, ve Vlámsku – Nationalistische Studentenvereniging (NSV) a také skandinávský Nordisk Ungdom. Daleko to už neměli představitelé Europäische Aktion, Identitäre Bewegung Deutschland a samotní pořádající Junge Nationaldemokraten (JN). Shrnuto tedy zastoupení měla Česká republika, Německo, Velká Británie, Itálie, Belgie, Švédsko, Dánsko, Švýcarsko, ale také Chorvatsko a Lichtenštejnsko.

My jsme však, podobně jako naprostá většina delegací, přijeli na místo už s jednodenním předstihem. Mohli jsme se tak v klidu ubytovat přímo v místě konání, což byl jakýsi komplex zahrnující hotel, restauraci i dvoupatrový sál, kde se měl odehrát samotný kongres. Včasného příjezdu jsme využili také k seznámení se s nejrůznějšími funkcionáři zúčastněných organizací. Nejprve nás vřele přivítali pořadatelé z JN, během večera jsme ale také stihli promluvit s Nickem Griffinem a dobře jsme si porozuměli například s italskými Blocco Studentesco, přičemž jsme si slíbili, že se nyní nevidíme naposledy. Z upevnění pospolitosti evropských nacionalistů však, jak doufáme, nebudeme mít prospěch pouze my samotní, nýbrž i ostatní se nyní mohou těšit, jaké ovoce navázané spolupráce přinesou, a kdo všechno v příštích měsících navštíví Českou republiku.

100_1722
Erik Lamprecht (FOTO: red)

Sobotní jednání začalo již dopoledne, protože program byl opravdu bohatý. Na úvod všechny přítomné přivítal předseda JN Andy Knape, který zdůraznil, že konání tohoto kongresu v době kampaní k evropským volbám je díl do mlýna evropské obrody a každý ze zúčastněných může kongresu využít v rámci své kampaně k tomu, aby v Bruselu byly slyšet konečně i požadavky evropských národů a ne jen vysokých finančníků jako doposud. Následně dostali postupně slovo všichni řečníci a představitelé zúčastněných subjektů. Někteří prostoru využili k prezentaci toho, jakým způsobem funguje jejich organizace, jiní zase bilancovali politický a morální stav Evropy a burcovali pro společný boj za Evropu svobodných národů. Erik Lamprecht, řečník za české nacionalisty, se snažil skloubit obě varianty, když mluvil o tom, že „právě evropská pospolitost se stala hlavním rysem a zbraní nacionalismu 21. století,“ a na závěr nechal přehrát videosestřihy z aktivit Dělnické mládeže.

Dmjnbs
Junge Nationaldemokraten + Dělnická mládež + Blocco Studentesco (FOTO: red)

Mezi projevy a hudebními vystoupení se také dostalo na několik přestávek, během kterých bylo dostatek času na jídlo i rozhovory mezi různorodými návštěvníky. Každá organizace také měla na místě svůj infostánek, kde byly k dostání její materiály. Na závěr samé akce proběhla ještě tlumočená panelová diskuze, při které se všichni zúčastnění shodli na společném politickém postupu v době poroby evropských národů a destrukci jejich kulturních zásad. Evropští nacionalisté jasně deklarovali svůj postoj, který lze jednoduše vystihnout: Říkáme ano Evropě, ale ne Evropské unii!

Evropa – mládež - revoluce

-red-